Dokumenty vydávané Okresním stavebním družstvem Kutná Hora

Nařízení k požární bezpečnosti v obytných budovách - Okresní stavební bytové družstvo Kutná Hora

 

Domovní řád Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

 

Jednací řád družstva

 

Ceník poplatků souvisejících se správou a provozem družstva

 

Směrnice č. 2 / 2013 pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob

Volební řád