Shromáždění delegátů:

3.12.2013

Dne 3.12.2013 se konalo Shromáždění delegátů, které přijalo usnesení: Usnesení SD 3.12.2013