Shromáždění delegátů:

3.12.2013

Zápis ze shromáždění delegátů, které se konalo dne 3.12.2013: Zápis SD 3.12.2013